top of page
F401_Mødre og døtre.jpg

"Nydelig, varsomt, ærlig og rasende om en mors selvmord ..."

"Aakres styrke ligger blant annet i et vidunderlig mykt poetisk språk." (Terningkast 6)

Cathrine Krøger, Dagbladet

«Lysende familieportrett og indignert anklageskrift. Tiril Broch Aakres bok om morens selvmord hviler på etisk og litterær finfølelse. (...) Hos en mindre begavet forfatter kunne resultatet lett blitt sprikende, men i Mødre og døtre klarer Tiril Broch Aakre å løfte den individuelle familiehistorien opp til et allment nivå av stor samfunnsmessig interesse.»
Anne Merethe K. Prinos, Aftenposten

"Tiril Broch Aakre viser hvordan litteraturen er en form som kan favne det uberørbare: en mors selvmord." 

Kari Løvås, Morgenbladet 

«Personlig og engasjerende, men aldri intimt og utleverende, skildrer Broch Aakre morens sykdom. Samtidig møter vi velferdsapparatets likegyldige kjølighet overfor enkeltmenneskets skjebne – gripende og aktuelt.»
Astrid Fosvold, Vårt Land – Årets beste bøker

bottom of page